More coming up soon!                                                                                                                                                                                           GIVE US YOUR TIPS!

 

Welcome to our website with tips & tricks for a more natural life...  http://go-natural.jouwweb.nl

In case you do not understand Dutch...
Here is a link to
google translate Dutch to English. Copy and paste the Dutch in the left box. English translation will automatically appear in the right box.

For our Dutch speaking followers:
Free download BOEK: Stink er niet in! Go natural Gezonde en natuurlijke alternatieven om je huis en jezelf te verzorgen. Voedingsadviezen, wetenschappelijke onderzoeken en onderbouwing.
OPPEPPERTJE: lief voor je immuunsysteem: Zelfhulp workshop met praktische informatie vanuit diverse zienswijzen om meer liefdevolle aandacht aan je immuunsysteem te leren geven. Na bestelling vind je jouw Verwen-Tas met startpakket: o.m. kruiden, boekje: tips, meditaties, oefeningen.

go-vegan.jouwweb.nl - Marianne Thieme: "Fork and knife are the most powerful weapons to save the world for future generations."
Onderaan meer info over Marianne Thieme en Partij voor de Dieren: voor al het leven op aarde! We hebben met zijn allen maar 1 aarde, we leven alsof we 4 aardes hebben. We kunnen met zijn allen stappen zetten om het met zijn allen te redden. Hieronder zie je hoe het kan, wat nodig is.

Trailer of the movie ONE SINGLE PLANET, in het NEDERLANDS: One Single Planet is de vierde documentaire van de Nicolaas G. Pierson Foundation. In deze film, over de grote duurzaamheidsproblemen die onze planeet bedreigen en de mogelijke oplossingen om de aarde leefbaar te houden voor komende generaties, sprak Marianne Thieme met toonaangevende wetenschappers, beleidsmakers en denkers over de metafoor van astronaut Wubbo Ockels, die de aarde vergeleek met een uit koers geraakt ruimteschip met 7 miljard opvarenden. Bekijk de hele film op www.onesingleplanet.nl
One Single Planet - full length documentary,
 in het NEDERLANDS, with ENGLISH SUBTITLES: at the right, bottom corner of the video, you see 5 icons, click the first (most left) for subtitles in English.

ONE SINGLE PLANET -  www.onesingleplanet.nl - www.ngpf.nl

deel 1: INLEIDING

in het NEDERLANDS, met Nederlandse ondertiteling (als je op de 'rode' icoon klikt (zie foto boven).
One Single Planet is de vierde documentaire van de Nicolaas G. Pierson Foundation. In deze film, over de grote duurzaamheidsproblemen die onze planeet bedreigen en de mogelijke oplossingen om de aarde leefbaar te houden voor komende generaties, sprak Marianne Thieme met toonaangevende wetenschappers, beleidsmakers en denkers over de metafoor van astronaut Wubbo Ockels, die de aarde vergeleek met een uit koers geraakt ruimteschip met 7 miljard opvarenden. Aan de hand van het wereldvoedselprobleem, de wereldwatercrisis, zoönosen en het biodiversiteitsprobleem, denken wetenschappers mee over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de systeemcrisis die de wereld in zijn greep houdt.


deel 2: ZOÖNOSEN (dierziektecrises)

in het NEDERLANDS, met Nederlandse ondertiteling (als je op de 'rode' icoon klikt (zie foto boven).
Zorgen om het groeiend aantal dierziektecrises. Uitbraken van varkensgriep, ebola, sars. Vaak groot in het nieuws en net zo snel weer naar de achtergrond verdwenen wanneer de ergste dreiging is geweken. De Wereld Gezondheidsorganisatie en de Wereldbank maken zich zorgen, omdat een dergelijke pandemie wel eens meer slachtoffers zouden kunnen maken dan een oorlog ooit gedaan heeft. Maar liefst 75% van alle bacteriën of virussen die mensen ziek maken zijn van dierlijke afkomst, dit zijn de zogenaamde zoönosen. Dieren worden ziek door de manier waarop mensen ze houden. En mensen worden ziek vanwege de wijze waarop we dieren houden. Omdat dieren massaal worden gehouden op een onnatuurlijke manier en boeren willen dat de dieren zo hard mogelijk groeien, wordt er in de veehouderij en viskwekerij letterlijk gestrooid met antibiotica nog voordat de dieren ziek zijn. Het gevolg is dat het afweermechanisme van het dier verzwakt wordt en bacteriën ongevoelig worden voor alle antibiotica. In Nederland is bijna alle kippenvlees en bijna de helft van het Nederlands kalfsvlees besmet met de multiresistente ESBL bacteriën. Meer dan de helft van de hier verkochte vis, zoals kweekgarnalen en tilapia uit Zuidoost-Azie is besmet met multiresistente bacteriën. Dierziekten zijn van alle tijden, maar omdat we wereldwijd jaarlijks 70 miljard dieren houden voor consumptie hebben wij een tikkende tijdbom gecreëerd voor pandemieën van ongekende omvang. Virussen en bacteriën kunnen overspringen naar de mens die de dieren verzorgt, vervoert, slacht of opeet.


deel 3: BIODIVERSITEIT

in het NEDERLANDS, met Nederlandse ondertiteling (als je op de 'rode' icoon klikt (zie foto boven).
Zonder biodiversiteit hebben we niets te eten, hebben we geen schone lucht om te ademen, en geen water dat schoon genoeg is om te drinken.
Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.) binnen een gegeven ecosysteem, bioom of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Daarvoor wordt de aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare gebieden.
Hoe groot de aardse biodiversiteit is, blijkt uit het feit dat het aantal beschreven levensvormen ongeveer 4 miljoen bedraagt. En aangezien de mens nog lang niet alle gebieden op aarde goed bestudeerd heeft, zullen er waarschijnlijk nog veel meer zijn. Biologen schatten de totale hoeveelheid verschillende levensvormen op ongeveer 40 miljoen soorten.[5] De biodiversiteit staat echter onder druk. Het aantal soorten neemt door de jaren heen sterk af.


deel 4: WATER

in het NEDERLANDS, met Nederlandse ondertiteling (als je op de 'rode' icoon klikt (zie foto boven).
Nederland is een waterrijk land. Water is er in overvloed. Problemen met water doen zich vooral ergens anders in de wereld voor. Toch? Water, we zoeken ernaar op andere planeten, op Mars bijvoorbeeld, maar op onze eigen aarde is er nauwelijks aandacht voor. Gandhi zei: “De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht”. Waterschaarste, wij kunnen er ons misschien niets bij voorstellen, maar van al het water op de wereld is minder dan 1% in potentie geschikt als drinkwater. Als we de wereldwatervoorraad voorstellen als twee longdrinkglazen, dan is er één tot de rand gevuld met zout en dus ondrinkbaar water. De andere is gevuld met maar één theelepeltje zoet water. En dat ene theelepeltje wordt ook nog opgeëist door het rijkste deel van de mensheid. Op dit moment hebben 750 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater en volgens de Verenigde Naties zullen in 2025 1,8 miljard mensen leven in landen of regio’s met absolute waterschaarste en zal tweederde van de wereldbevolking te maken hebben met watertekorten. De strijd om het beschikbare water is er niet een van de verre toekomst. Het is een wereldomspannend probleem waar ook westerlingen grote gevolgen van zullen ondervinden. Dit is de cluster WATER van de documentaire 'One Single Planet' van de Nicolaas G. Pierson Foundation.


deel 5: VOEDSELZEKERHEID

in het NEDERLANDS, met Nederlandse ondertiteling (als je op de 'rode' icoon klikt (zie foto boven).
Wat eten we? Hoe kunnen de het voedsel op een goede manier verdelen?
Vork en mes zijn de machtigste wapens om de wereld te bewaren voor de komende generaties.
We kunnen kiezen voor een landbouwsysteem dat in harmonie is met de omgeving, met de natuur, mensen, dieren. Waarin slim woprdt samengewerkt met de natuur, gesloten kringlopen zónder gebruik van kunstmest. Een voedselvoorziening waarvoor een eerlijke prijs betaald wordt aan boeren en waarin natuurlijke processen alle ruimte krijgen. Waar voedsel niet wordt verspild, maar geoogst wordt om de wereld te voeden. In zo'n wereld moeten we wel anders gaan eten. Waarom zouden we 25 kg voer aan een koe geven, om daar 1 kilo vlees van over te houden?. Als op de landbouwgronden waar nu veevoer verbouwd wordt, ook voedsel geproduceerd kan worden om rechtstreeks mensen te voeden? Volgens onderzoek in Minesota kunnen we 4 miljard mensen meer voeden met het huidige akkerbouw areaal. Maar dan moeten we er wel voor kiezen om de landbouwgronden niet langer te gebruiken voor de productie van veevoer of biobrandstof.
De Nederlands Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, één van de belangrijkste adviesorganen van de Nederlandse overheid, stelde vast dat we moeten inzetten op minder productie en consumptie van dierlijke eiwitten. En ook de Diatary Guidelines Advisory Committee van de Amerikaanse overheid, adviseerde onlangs dat er fors minder dierlijke eiwitten moeten worden geconsumeerd, óók in het belang van onze gezondheid!
Konrad Adenauer bedacht in 1918 al een worst op basis van soja om de mensen te voeden. Albert Einstein voorspelde in 1932 dat een plantaardig menu de beste manier was om onze gezondheid te bevorderen en de wereld duurzaam te kunnen voeden. Winston Churchill bedacht in 1936 het concept van laboratoriumvlees, kunstvlees.
Zij waren hun tijd vér vooruit. Wij hebben inmiddels geen tijd te verliezen. En het is onzin om te denken dat we het systeem niet zouden kunnen veranderen.
We moeten in opstand komen tégen het verziekte systeem dat boeren en dieren uitbuit, en dat hongersnoden, klimaatverandering, waterschaarste, biodiversiteitseverlies én dierziektecrises veroorzaakt!

We moeten ánders gaan consumeren, en ánders gaan leven, en anderen inspireren tot het maken van duurzame keuzes...


VORK EN MES ZIJN DE MACHTIGSTE WAPENS
OM DE WERELD TE BEWAREN VOOR DE KOMENDE GENERATIES.


De honger die de wereld op dit moment kent, is niet het gevolg van te weinig voedselproductie. Een derde wordt zelfs weggegooid! En bijna de helft van de landbouwproductie is voor veevoer (de westerse bio-industrie)! Nederland heeft de meeste landbouwdieren per vierkante km in de wereld, wil ahw de slager en melkboer van de wereld zijn (grootste deel in Noord Brabant, waar een commissie ontstond om de veehouderij duurzamer te maken: voorzitter Daan van Doorn [van de grootste slachter van Europa, jawel, in Nederland: 55 duizend varkens per week,
450 miljoen dieren per jaar! ] zegt heel verstandig: "voor ons huidige voedingspatroon is een equivalent van 4 aardbollen nodig!" maar zijn conclusie 'meer megastallen nodig' is hiermee in tegenspraak, al vormt dit toch de basis van het huidige regeringsbeleid. Mensen worden zo slachtoffer van ziekten als de Q-koorts en hoge concentraties stikstof en fijnstof. Er zijn grote zorgen om de volksgezondheid en het dierenwelzijn. Desondanks schieten megastallen als paddenstoelen uit de grond. Einstein: "Je kunt problemen, veroorzaakt door een bepaalde manier van denken, niet oplossen vanuit diezelfde manier van denken!". Moet de grootschalige productie (VIDEO voor mensen met een sterke maag) nog meer omhoog?
De 'oplossingen' voor dit moment zijn:
1. varkens fokken die meer biggen werpen, dan hebben ze ook meer spenen
2. koeien op een kunstmatig dieet zetten zodat het teveel aan broeikasgassen produceren door koeien kan worden gereduceerd
3. varkens opsluiten in potdichte stallen met energie slurpende luchtwassers die de fijnstof en stikstof moeten opvangen
4. als delen van varkens en kippen niet kunnen worden afgezet in Westerse landen, dan dumpen we ze in Azië en Afrika zonder na te denken over de gevolgen ervan op lange termijn.
Een systeem met grote risico's voor ziekten en plagen, en landbouw in ontwikkelingslanden wordt ermee kapot geconcurreerd. .
Professor Hilal Elver, in Bilbao, Spanje: " 1. We produceren teveel voedsel. 2. We verspillen teveel voedsel. 3. We gebruiken teveel grondstoffen voor de voedselproductie. 4. We gebruiken landbouwgrond niet voor de voedselproductie, maar voor biobrandstoffen, diervoeding en handelswaar. "  Marianne Thieme vraagt aan Hilal Elver: "Veel mensen in de wereld lijden honger, tegelijk neemt de wereldpopulatie toe. Is het nodig om meer voedsel te produceren?". Hilal Elver: "De meesten zullen hier 'ja' op zeggen, maar ik zeg 'nee'. We hebben het juiste voedsel nodig! Niet meer van de industriale voeding die nu geproduceerd wordt, gemaksvoer, die teveel grondstoffen vebruikt. Bijna 40% van de landbouwproductie is voor diervoeder. Als we dit gebruiken als mensenvoeding, dan is dat veel effectiever gebruik van de landbouw."
"Zou je zelfs kunnen zeggen dat 40% van de landbouwproductie besteden aan veevoer is een schending van de mensenrechten op voedsel is?", vraagt Marianne Thieme. Jilal Elver: "Absoluut! Want er is een strijd tussen mensenvoedsel en veevoer." MT: "Bepaalde bedrijven claimen dat zij de wereld zullen voeden. Wat denkt u daarover?". JE: "Dat hebben ze nog nooit gedaan en gaat ze niet lukken, ze weten dat zelf ook wel. Dit is een leugen. Hun ideaal is winst maken.
Genetische manipulatie is NIET de oplossing. Verantwoordelijke landbouw is essentieel met het oog op de toekomst, zowel qua solidariteit als voor de planeet. Dat de voedselvoorziening steeds meer in handen komt van multinationals is zorgwekkend. Overheden zouden een veel bepalender rol moeten gaan spelen in een duurzamer voedselsysteem: kleinschaliger, regionaal geproduceerd en meer gericht op het voeden van mensen. Het is EEN ECHTE GROENE REVOLUTIE !  Liberalen vinden dat we ons niet moeten bemoeien met de leefstijl van mensen, maar dit gaat voorbij de leefwijze... dit is het beschermen van onze toekomst. " MT: "Als wij uitleggen aan de regering dat er minder vlees gegeten moet worden, zegt de regering dat ze mensen niet kunnen voorschrijven wat wel of niet te eten want dán schend je mensenrechten - vindt de regering. " HE: "Dat kunnen ze wel zeggen, maar als je ziet wat de bedrijven de mensen aandoen op televisie: elke dag, ieder uur, en vooral onze kinderen, worden we gebombardeerd met reclame om onze leefwijze en eetgewoonten te veranderen. Dát is dan ook schending van de mensenrechten en dan moeten de regeringen die bedrijven aan banden leggen en reclame verbieden voor al die slechte voeding. Dat is hard nodig. Er is geen tijd te verliezen, we kunnen niet doen of er niets aan de hand is. Zoveel mensen vinden dit logisch... biologische landbouw is de toekomst.". MT: "Als de rest van de wereld even veel vlees en diverse producten gaat consumeren als in het Westen, hoe zou de wereld er dan uitzien?". HE: "Dan zal er geen wereld meer zijn!"
Met onze manier van leven hebben we natuurlijke kringloopprocessen laten ontsporen. Bijna niemand - op een enkele moestuin bezitter na - is meer bezig met zijn eigen voedselvoorziening. De meesten in het Westen hebben nooit echte honger gekend. We leven in een tijdperk van overvloed en kunnen ons niet voorstellen dat eten in overvloed en kunnen ons niet voorstellen dat het ooit anders zou kunnen worden.  Vlees, eieren, zuivel zijn een status symbool voor mensen in arme landen. De vraag ervan zal dus enorm toenemen, ook de prijs (in 2030 zullen de voedselprijzen 70-90% hoger zijn). Er zal niet voldoende betaalbaar voedsel zijn om de wereldbevolking te kunnen voeden. Waarom lukt het ons niet om ontwikkelingslanden in hun eigen voedsel te laten voorzien? Het is nodig een voedselsysteem te creëren waarmee iedereen nu en in de toekomst genoeg te eten heeft. Alleen ecologische landbouw kan de wereld blijvend voeden. De gangbare voedselindustrie is daar niet gerust op.


MARIANNE THIEME: https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten

Opleiding en eerder werk
Marianne studeerde rechten aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Op 6 mei 2019 kreeg zij een ere-doctoraat in de rechten van Andrew University van Michigan, Verenigde Staten wegens haar inzet voor de bescherming van dieren, natuur en mileu en de ontwikkeling van het recht. Eerder was Marianne werkzaam bij stichting Bont voor Dieren en directeur van stichting Wakker Dier.

Documentaires in samenwerking met NGPF (wetenschappelijk bureau):
- Meat the Truth (2007)
- Sea The Truth (2010)
- Haas in de Marathon (2012)
- One Single Planet (2015)
- #Powerplant (2019)

Boeken
- De eeuw van het dier (2004)
- Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen (2009)
- Méér (2013)
- De kanarie in de kolenmijn (samen met Ewald Engelen) (2016)
- Groeiend verzet (2019)